Занимания

Заниманията в Роботилница са обособени в следните три основни модула:

1. Начална роботика с We Do за 1-ви и 2-ри клас;

2. Роботика с Lego Mindstorms от 3-ти до 9-ти клас;

3. Участие в състезателни отбори и екипи First Lego League http://www.firstlegoleague.org/