Начална роботика

Начална роботика с Лего за 1-ви и 2-ри клас

Занятията в този модул са разработени специално за деца за 1-ви и 2-ти клас. / 6-8 годишни /.

Методиките и програмата за тези курсове са разработени специално за деца от 1-ви и 2-ти клас. / 6 -8 годишни /.

От тази учебна година въвеждаме нова платформа LEGO WE DO, специално създадена от LEGO за тази възрастова група. Платформата отчита готовността на децата в тази възраст да участват в занятия и да усвояват нови знания и умения .

LEGO WE DO е уникална за България платформа и се предлага само в занятията на Роботилница.
Два са основните акценти в занятията. Нашето убеждение е , че заниманията трябва да са истински забавни, затова всяко от тях е разработено така, че децата искрено да се забавляват в него. Това е важно, защото позволява на децата да усвояват заложените във всяко занятие знания и умения, с удоволствие и неусетно.

Вторият акцент във всяко занятие са знанията, уменията и навиците, които детето усвоява в рамките на заниманията. Това всъщност е най-ценната част от нашата работа с децата.

Залагайки на естествената и все-още “ некултивирана“ любознателност на децата в тази възраст, ние стимулираме това безценно качество.

Целта на комплекса от занятия е, заедно с усвояването на основните функционалности на Лего роботиката, да запазим и развием по един успешен начин детската любознателност, и същевременно  забавлявайки се , децата да започнат / под нашето систематично ръководство / да изграждат ключови за успешното им представяне в училище и в живота навици и умения.
За кого са подходящи тези занятия?
Препоръчват се за всяко дете, което е любопитно да открие едно ново приключение.

Как мога да участвам?
За участие в занятията се регистрирайте в тази страница или просто се обадете на телефон 0887 940004.

Какво ще постигнем ?
Целта на занятията е да създадат и развият у децата  от най ранна възраст умения, навици и качества / заложени в методиката на заниманията / , които ще ги направят успешни в начинанията им; да им даде самочувствие и увереност; да ги изгради като ефективни и успешни личности, способни да се справят с важните житейски предизвикателства , и можещи да отправят предизвикателства .

И разбира се, много и съвсем освободено да се забавляват.

Какви знания трябва да имам?
Не е нужно да знаете каквото и да било,
НО !
Е задължително да сте любопитни и жадни за нови приключения!
А приключения ще има:) и то много

Цени, нива и занятия?
Курсът е разделен на 7 модула. Всеки модул е от 8 занятия. Всяко занятие е от 2 учебни часа и се провежда в рамките на графика на Роботилница.
Детайли за цената и условията ще получите при запитване. Цена за модул – 130 лева.