Нашата мисия

Мисия и Ценности 

Защо ценностите са важни?

Ценностите са тези, които ни водят във всяка една дейност и във всяко едно решение. Но ценностите без ясна мисия не са достатъчни!

Ценности:

За нас Децата и тяхното успешно и щастливо израстване са изключителна ценност,

която ни води при всяко наше действие и решение.

Ние споделяме тезата, че целия потенциал за развитие на индивида се залага в ранната детска възраст, затова процесите на личностно изграждане и развитие в този период от развитието на личността са особено важни и критични.

Мисия:

Да помогнем на децата да развият своя  потенциал  от ранна детска възраст по  начин, по който  да могат да се справят успешно с предизвикателствата, които ги очакват в живота.

Нашите курсове са насочени към деца с афинитет към роботика и програмиране. Те са специално разработени и се прилагат на най-добрите платформи в света на детското програмиране – Lego.

За по-малките сме подготвили Lego Wedo (6-8г.), а за по-големите Lego Mindstorms EV3 (9-11г.)

мисия на роботилница