Възможно ли е таксата за включване в заниманията да се заплаща поотделно за всяко ?

Възможно ли е таксата за включване в заниманията да се заплаща поотделно за всяко?

Според политиката на Роботилница таксата е дължима за целия модул , както е обявена в информацията за съответния модул и е дължима цялата до 25-то число на предния месец.