Каква е продължителността на едно занятие?

Каква е продължителността на едно занятие?

Едно занятие в Роботилница продължава два астрономически часа за занятията във формат Mindstorms и 2  учебни  часа за занятията във формат WeDo.