Как да заплатя таксата за заниманията в Роботилница?

Как да заплатя таксата за заниманията в Роботилница?

Таксата може да бъде заплатена на място в брой или по банков път по следната банкова сметка:

IBAN: BG68TTBB94001526784109

BIC: TTBBBG22

При банка: Сосиете Женерал Експресбанк АД

Получател: Съксес Фектъри ЕООД