Колко пъти седмично се провеждат занятията?

 Колко пъти седмично детето ми ще посещава часовете на Роботилница? 

Робо-занятията се провеждат веднъж седмично.