Откъде да изтеглим програмите, с които работим в часовете?

Откъде да изтеглим програмите, с които работим в часовете?

Поради проявеният интерес Ви изпращаме линк към програмите, с които работим в часовете на Роботилница. Програмите са безплатни и могат да бъдат ползвани свободно.  Можете да ги изтеглите от посочените по-долу адреси:

1. Програма за виртуално сглобяване LEGO Digital Designer


http://cache.lego.com/downloads/ldd2.0/installer/setupLDD-PC-4_3_8.exe

2. Визуален софтуер за програмиране LEGO MINDSTORMS ЕV3

http://www.lego.com/en-us/mindstorms/mindstormservices/softwareitempage/?assetid=%7b5BBF553C-E9C2-4872-947D-695D0B9CCF39%7d