Нашата мисия

Мисия и Ценности

Защо ценностите са важни?

Ценностите са тези, които ни водят във всяка една дейност и във всяко едно решение.

Ценности:

За нас Децата и тяхното успешно и щастливо израстване са изключителна ценност,

която ни води при всяко наше действие и решение.

Ние споделяме тезата, че целия потенциал за развитие на индивида се залага в ранната детска възраст, затова процесите на личностно изграждане и развитие в този период от развитието на личността са особено важни и критични.

Мисия:

Да помогнем на децата да развият своя  потенциал  от ранна детска възраст по  начин, по който  да могат да се справят успешно с предизвикателствата, които ги очакват в живота.