Участие в отбора

Този раздел е ограничен само за участници в отбора на Robotilnica.
Ако вие участвате в отбора моля свържете се с нас за да получите достъп.

Регистрирането на външни лица не е позволено.