We Do е по-добрият начин

Как LEGO We Do е по-добрият начин за изграждане на базови умения в областта на Информационните технологии за деца?

we do

Кое е най-важното за да може една обучителна платформа да може да постигне целите си?
– Да съответства на когнитивната готовността за обучение на децата, които ще я използват.

LEGO We Do предоставя максимално ефективна среда за изграждане на умения и знания , нужни за създаването на солидна основа за последваща подготовка в областта на Информационните технологии / програмиране / за деца на възраст 7-9 години.
Това е резултат от съответстващото  на готовността на децата ниво на абстрактност на платформата и естествената й връзка с ежедневието на децатa.

Солидна гаранция за това , също така, е екипът на ЛЕГО, който застава зад тази своя образователна платформа.

Търсихме платформа, която да предлага знания и да развива умения за програмиране като същевременно е максимално близка до детската реалност.

След като проучихме няколко възможни решения изборът ни се ограничи до две възможни платформи :  Scratch и We Do.

По своята същност, макар да са различни като концепция , и двете платформи дават възможност за изграждане на базови умения , нужни и полезни в последващото обучение по програмиране.

За тази възрастова група и двете палтформи не предвиждат въвежадне на умения за писане на код.

Нивото на абстрактност, обаче, на което Scratch представя материята реално е разчетено за деца над 9-10 години. Реалната връзка между създадената програма и изпълнението й остават на високо ниво на абстрактност и не предоставят /демонстрират / резултат от създадената програма  с помощта на реални физически обекти и действия, които за децата на 7-8 години са основната обучителна среда.

We Do  е правилният избор!

Което прави We Do правилният избор за подготовка на деца в тази възрастова група?

Поради естествената си връзка с ежедневието на децата We Do предоставя далеч по ефективна среда за изграждане на умения и знания , нужни за създаването на солидна основа за последваща подготовка в областта на Информационните технологии / програмиране /.

Опитът ни в работата с деца показва, че тези от тях, които са предразположени към занимания по програмиране  на 9-10 години могат да започнат успешно да се занимават с изучаване на код.

За да бъде това обучение успешно, обаче , са необходими някои съществени предпоставки.

Бъдещият специалист в програмирането е нужно, преди да стартира обучението си / било на С sharp, било на Python или HTML / да е овладял и с лекота да борави с определена, базова за програмирането,  материя. Изграждането и работата с алгоритми , познаването и използването на цикли, суичове , параметри и променливи са основните сред тях.

We Do е платформата, която по един забавен, игрови начин изгражда тези умения у децата.

We Do ни подкрепя в стремежът ни  да дадем възможност на децата да започнат подготовката си веднага щом са готови /от когнитивна гледна точка / . Колкото по-рано започнат  – толкова по успешна ще е тяхната подготовка.

Друго много важно предимство на заниманията с We Do платформата е  комплексноста на тези занимания.

Заедно с ИТ подготовката We Do развива още две важни групи умения у децата:

  1. Развива креативност, Умения за решаване на комплексни задачи
  2. Създават реални, комплексни , високо технологични / за възрастта им / конструкции технически дизайн
  3. Децата по естествен начин навлизат в полето на математиката, конструирането, механиката и изучават създадените от тях конструкции
  4. Научават се да работят в екип

WE DO за по-малките, SCRATCH за по-големите

И така – We Do предлага далеч по-комплексни знания и умения от Scratch, като същевременно за възрастовата група 7-9г е съобразена с готовността на децата да работят с абстрактни модели и да възприемат абстрактна материя. Същевременно в областта на базовата ИТ подготовка WE DO предлага като обхват същите знания и умения като Scratch.

Което прави We Do правилният избор за подготовка на деца в тази възрастова група.

Затова LEGO We Do е изборът на платформа за реализиране на целите на нашите занимания.

Понеже We Do дава възможност за ползване на Scratch . Нa един следващ етап от заниманията , когато децата вече са усвоили базовите умения ние ще предложим на децата и тази възможност и ще направим връзка със Scratch , като прецизно подбираме опциите , които използваме.